OM OSS

VirtualHouse™️ er en start-up som innfører en ny måte å prosjektere og gjennomføre komplekse prosjekter for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Metoden benytter seg av virtuell prototyping, slik at man kan sikre at riktige funksjoner og scenarier prosjekteres og at de integrerte installasjonene løser de funksjonene og scenariene som er prosjektert allerede før utstyret er kjøpt inn. Dette komplementerer dagens bygningsinformasjonsmodellering, det reduserer risiko, forenkler samarbeid mellom aktørene og sørger for samsvar på tid, omfang og kvalitet for integrerte tekniske installasjoner.

© 2019 VirtualHouse™️